Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

D59.6Hemoglobinurija izazvana hemolizom usled drugih spoljnih uzroka - Haemoglobinuria haemolysi excitata propter agentes externos alios

D66Hemofilija A - poremećaj zgrušavanja krvi izazvan nedostatkom činioca VIII - Haemophilia A propter deficientiam factoris VIII

D67Hemofilija B - poremećaj zgrušavanja krvi izazvan nedostatkom činioca IX - Haemophilia B propter deficientiam factoris IX

D73.2Hronična kongestivna povećana slezina - Splenomegalia congestiva chronica

D76.1Hemofagocitna limfohistiocitoza - Lymphohistiocytosis haemophagocytica

D76.2Hemofagocitni sindrom sa infekcijom - Syndroma haemophagocitica infectiva

D89.2Hipergamaglobulinemija, neoznačena - Hypergammaglobulinaemia non specificata

E06.2Hronično zapaljenje štitaste žlezde sa prolazno pojačanom funkcijom - Thyreoiditis chronica cum thyreotoxicosi transitoria

E15Hipoglikemijska koma - Coma hypoglycaemicum

E16.0Hipoglikemija zbog upotrebe ljekova, bez kome - Hypoglycaemia medicamentosa sine comate

E16.2Hipoglikemija, neoznačena - Hypoglycaemia non specificata

E21.3Hiperparatiroidizam, neoznačen - Hyperparathyreoidismus non specificatus

E22.0Hipofizna akromegalija i džinovski rast - Acromegalia et gigantismus pituitarius

E23.0Hipopituitarizam - Hypopituitarismus

E23.1Hipopituitarizam izazvan ljekovima - Hypopituitarismus medicamentosus

F20.1Hebefrena shizofrenija - Schizophrenia hebephrenica

F30.0Hipomanija - Hypomania

F45.2Hipohondrijski poremećaj - Disordo hypochondrialis

F84.4Hiperkinetički poremećaj sa duševnom zaostalošću i stereotipnim pokretima - Hyperkinesia cum retardatione mentali et motibus stereotypicis

F90Hiperkinetički poremećaji - Disordines hyperkinetici

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: