Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

B83.9Helmintijaza, neoznačena - Helminthiasis non specificata

B96.3Haemophilus influenzae kao uzročnik bolesti - Haemophilus influenzae ut causa morborum

B98.0Helikobakter pilori kao uzročnik bolesti - Helicobacter pylori ut causa morborum

C81Hodgkinov klasični limfom - Lymphoma classicus Hodgkin

C81.0Hodgkinov klasični limfom, pretežno limfocitni - Lymphoma classicus Hodgkin, praedominanter lymphocyticum

C81.1Hodgkinov klasični limfom sa sklerozirajućim nodusima - Lymphoma classicus Hodgkin scleroticans nodulare

C81.2Hodgkinov klasični limfom, mešanih ćelija - Lymphoma classicus Hodgkin, cellulae mixtae

C81.3Hodgkinov klasični limfom sa gubitkom limfocita - Lymphoma classicus Hodgkin lymphopenicum

C81.4Hodgkinov klasični limfom bogat limfocitima - Lymphoma classicus Hodgkin lymphocyticus

C81.9Hodgkinov limfom, neoznačen - Lymphoma Hodgkin, non specificatum

C86.1Hepatosplenični T-celularni limfom - Lymphoma T-cellulare hepatosplenicum

C91.1Hronična leukemija limfocita - Leucaemia lymphocytica chronica

C92.1Hronična mijeloidna leukemija (CML), BCR/ABL pozitivna - Leucaemia myeloides chronica (CML), BCR/ABL positiva

C93.1Hronična monocitna leukemija - Leucaemia monocytica chronica

C95.1Hronična leukemija neoznačnog tipa ćelija - Leucaemia cellularum typi non specificati chronica

C96.8Histiocitni sarkom - Sarcoma histiocyticum

D47.0Histiocitni i mastocitni tumor neodređene ili nepoznate prirode - Histiocytoma et mastocytoma naturae incertae sive ignotae

D47.1Hronična mijeloproliferativna bolest - Morbus myeloproliferativus chronicus

D47.5Hronična eozinofilna leukemija (hipereozinofilični sindrom) - Leucaemia eosinophilica chronica (Syndroma eosinophilica)

D59.3Hemolizno-uremijski sindrom - Syndroma haemolyticouraemica

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: