Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

B18.9Hronično zapaljenje jetre izazvano virusima, neoznačeno - Hepatitis viralis chronica non specificata

B33.4†Hantavirusni (srčano) plućni sindrom - Syndroma (cardio) pulmonalis Hantaviralis (HPS) (HCPS) (J17.1*)

B38.1Hronična kokcidioidomikoza pluća - Coccidioidomycosis pulmonis chronica

B39Histoplazmoza - Histoplasmosis

B39.1Hronična histoplazmoza pluća, uzročnik H. capsulatum - Histoplasmosis pulmonis capsularis chronica

B39.2Histoplazmoza pluća, uzročnik H. capsulatum, neoznačena - Histoplasmosis pulmonis capsularis non specificata

B39.4Histoplazmoza, uzročnik H. capsulatum, neoznačena - Histoplasmosis capsularis non specificata

B39.9Histoplazmoza, neoznačena - Histoplasmosis non specificata

B40.1Hronična blastomikoza pluća - Blastomycosis pulmonis chronica

B43Hromomikoza i feomikozni apsces - Chromomycosis et abscessus phaeomycoticus

B43.0Hromomikoza kože - Chromomycosis cutanea

B43.8Hromomikoza, drugi oblici - Chromomycosis, formae aliae

B43.9Hromomikoza, neoznačena - Chromomycosis non specificata

B57.2Hronična Chagasova bolest srca - Morbus Chagas chronicus cardialis

B57.3Hronična Chagasova bolest sa uključenjem sistema za varenje - Morbus Chagas chronicus intestinalis

B57.4Hronična Chagasova bolest sa uključenjem nervnog sistema - Morbus Chagas chronicus cum laesione systematis nervosi

B57.5Hronična Chagasova bolest sa uključenjem drugog organa - Morbus Chagas chronicus cum laesione organi alterius

B71.0Himenolepijaza, uzročnik Hymenolepsis nana, Hymenolepis diminuta - Hymenolepiasis

B81.4Helmintijaze creva, uzrokovane raznim vrstama glista - Helminthiases intestinales mixtae

B82.0Helmintijaza creva, neoznačena - Helminthiasis intestinalis non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: