Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Y40.2Grupa hloramfenikola

L70.1Grupisane akne - Acnae conglobatae

A30Guba - Hansenova bolest - Lepra (Morbus Hansen)

A30.0Guba, nedefinisana - Lepra indefinita

A30.9Guba, neoznačena - Lepra non specificata

R63.0Gubitak apetita - Anorexia

R43.0Gubitak čula mirisa - Anosmia

R49.1Gubitak glasa - Aphonia

M81Gubitak koštane mase bez patološkog preloma - Osteoporosis sine fractura pathologica

M81.2Gubitak koštane mase izazvan nepokretnošću - Osteoporosis immobilisationis

M81.4Gubitak koštane mase izazvan upotrebom leka - Osteoporosis medicamentosa

M82.0*Gubitak koštane mase kod višestrukog oboljenja koštane srži - Nema prevoda

M81.0Gubitak koštane mase posle menopauze - Osteoporosis postmenopausalis

M81.1Gubitak koštane mase posle odstranjenja jajnika - Osteoporosis post ovariectomiam

M80Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom - Osteoporosis cum fractura pathologica

M80.2Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom izazvan fizičkom nepokretnošću - Osteoporosis immobilisationis cum fractura pathologica

M80.4Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom izazvan upotrebom leka - Osteoporosis medicamontosa cum fractura pathologica

M80.0Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom posle menopauze - Osteoporosis postmenopausalis cum fractura pathologica

M80.1Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom posle odstranjenja jajnika - Osteoporosis post ovariectomiam cum fractura pathologica

M80.9Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom, neoznačen - Osteoporosis cum fractura pathologica non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: