Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

A84.8Drugo zapaljenje mozga izazvano virusima koje prenose krpelji - Encephalitis viralis ixodibus transmissa alia

A85.8Drugo označeno zapaljenja mozga izazvano virusima - Encephalitis viralis alia, specificata

A87.8Drugo zapaljenje moždanica izazvano virusima - Meningitis viralis alia

A88.8Druge označene infekcije centralnog nervnog sistema izazvane virusima - Infectiones systematis nervosi centralis virales aliae, specificatae

A91Denga groznica sa krvarenjem - Febris dengue haemorrhagica

A92.8Druge označene groznice izazvane virusima koje prenose komarci - Febres virales anophelis tranamissae aliae, specificatae

A93.8Druge označene groznice izazvanw virusima koje prenose insekti - Febres virales arthropodibus transmissae aliae, specificatae

A96.8Druge hemoragijske groznice izazvane arenavirusima - Febres haemorrhagicae arenavirales aliae

A98.8Druge označene hemoragijske groznice uzrokovane virusima - Febres haemorrhagicae virales aliae specificatae

B00.8Drugi oblici infekcije izazvani herpes virusom - Infectio herpesviralis, formae aliae

B08.0Druge infekcije izazvane ortopoks virusom - Infectiones orthopoxvirales aliae

B08.8Druge označene infekcije sa oštećenjem kože i sluznice, izazvane virusima - Infectiones virales cum laesionibus cutaneis et mucocutaneis aliae, specificatae

B17.8Drugo označeno akutno zapaljenje jetre izazvano virusom - Hepatitis viralis alia, specificata

B18.8Drugo hronično zapaljenje jetre izazvano virusom - Hepatitis viralis chronica alia

B25.8Druga oboljenja izazvana citomegalovirusima - Morbi cytomegalovirales alii

B27.8Druga infektivna mononukleoza - Mononucleosis infectiva alia

B30.8†Drugo zapaljenje vežnjače izazvano virusima - Conjuctivitis viralis alia (H13.1*)

B33.8Druge označene bolesti izazvane virusima - Morbi virales alii, specificati

B34.8Druge infekcije izazvane virusima, neoznačene lokalizacije - Infectiones virales aliae, loci non specificati

B35Dermatofitoza - Dermatophytosis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: