Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Q20.2Dvostruki otvor leve komore - Orificium ventriculi sinistri duplex

Q20.1Dvostruki otvor desne komore srca - Orificium ventriculi dextri duplex

Q62.5Dvostruki mokraćovod bubrega - Duplicitas ureteris

D57.2Dvostruki heterozigotni drepanocistični poremećaj - Disordo drepanocytica duplex

Q51.1Dvostrukamaterica sa dvostrukim grlićem materice i vagine - Duplicitas uteri cum duplicitate cervicis uteri et vaginae

Q52.1Dvostruka vagina - Duplicitas vaginae

Q51.3Dvoroga materica - Uterus bicornis

Q56.3Dvopolnost, neoznačena - Pseudohermaphroditismus non specificatus

Q56.0Dvopolnost - Hermaphroditismus

Q35.7Dvojna resica - Uvula bifida

T65.2Duvan i nikotin - Tabaccum et nicotinum

F19Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više psihoaktivnih supstanci i drugih droga - Disordines mentales et disordines morum usu remediorum multiplicium et usu substantiarum psychoactivarum aliarum provocati

F11Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opijata - Disordines mentales et disordines morum usu opiatorum provocati

F14Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina - Disordines mentales et disordines morum usu cocaini provocati

F12Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida - Disordines mentales et disordines morum usu cannabis provocati

F18Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih rastvarača - Disordines mentales et disordines morum usu solventium volatilium provocati

F13Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa - Disordines mentales et disordines morum usu sedativorum sive hypnoticorum provocati

F16Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena - Disordines mentales et disordines morum usu hallucinogenium provocati

F17Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duvana - Disordines mentales et disordines morum usu tabaci provocati

F15Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kofein - Disordines mentales et disordines morum usu stimulantium aliorum et coffeini provocati

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: