Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

N36.2Bradavica mokraćovoda bešike - Caruncula urethrae

O92.0Bradavica uvučena, povezana sa rađanjem - Papilla retracta cum parturitione associata

L10.3Brazilska plikovica - Pemphigus Brazilicus

R46.7Brbljivost i nekritično ponašanje pri kontaktu - Loquacitas et mores ad contactum non critici

A75.1Brillova bolest - Morbus Brill

J47Bronhiektazije - Bronchiectasiae

J40Bronhitis, neoznačen kao akutni ili hronični - Bronchitis non specificata ut acuta sive chronica

J18.0Bronhopneumonija, neoznačena - Bronchopneumonia non specificata

P27.1Bronhopulmanalna displazija u perinatalnom periodu - Dysplasia bronchopulmonalis perinatalis

A23.0Bruc Bruceloza, uzročnik Brucella melitensis - Brucellosis per Brucellam Melitensem

A23Bruceloza - Brucellosis

A23.9Bruceloza, neoznačena - Brucellosis non specificata

A23.1Bruceloza, uzročnik Brucella abortus - Brucellosis per Brucellam abortus

A23.3Bruceloza, uzročnik Brucella canis - Brucellosis per Brucellam canis

A23.2Bruceloza, uzročnik Brucella suis - Brucellosis per Brucellam suis

N05Bubrežni sindrom, neoznačen - Syndroma nephritica non specificata

N16*Bubrežni tubulointersticijalni poremećaji u ostalim bolestima - Nephropathiae tubulo-interstitiales in morbis aliis

I82.0Budd-Chiarijev sindrom - Syndroma Budd-Chiari

N60.2Bujanje vezivnog i žjlezdanog tkiva dojke - Fibroadenosis mammae

K13.5Bujanje vezivnog tkiva podsluznice usta - Fibrosis submucosae oris

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: