Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

H13.8*Bolesti vežnjače u drugim bolestima - Morbi coniunctivae in morbis aliis

H13*Bolesti vežnjače u ostalim bolestima - Morbi coniunctivae in morbis aliis

H47.6Bolesti vidnog korteksa - Morbi corticis optici

H48.8*Bolesti vidnog nerva i vidnih puteva u drugim bolestima - Morbi nervi optici et tractuum opticorum in morbis aliis

H48*Bolesti vidnog nerva i vidnih puteva u ostalim bolestima - Morbi nervi optici et morbi tractuum opticorum in morbi aliis

I39.4*Bolesti više zalistaka u drugim bolestima - Morbi valvularum multiplicium in morbis aliis

I39.1*Bolesti zaliska aorte u drugim bolestima - Morbi valvulae aortae in morbis aliis

I39.3*Bolesti zaliska plućne arterije u drugim bolestima - Morbi valvulae pulmonalis in morbis aliis

E35.8*Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem u drugim bolestima - Morbi glandularum endocrinarum in morbis aliis

E35*Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem u ostalim bolestima - Morbi glandularum endocrinarum in morbis aliis

N75Bolesti žlezde Bartholini - Morbi glandulaeBartholini

K87.0*Bolesti žučne kese i žučnih puteva u drugim bolestima - Morbi vesicae felleae et ductuum biliarium in morbis aliis

K87*Bolesti žučne kese, žučnih puteva i gušterače u ostalim bolestima - Morbi vesicae felleae, ductuum biliarium et pancreatis in morbis aliis

N94.6Bolna menstruacija, neoznačena - Dysmenorrhoea non specificata

M89.0Bolna nervno-mišićna distrofija - Algoneurodystrophia

N94.2Bolni grč vagine - Vaginismus

R30.1Bolni naponi pri mokrenju - Tenesmus vesicalis

R30Bolno mokrenje - Mictio dolorosa

R30.9Bolno mokrenje, neoznačeno - Mictio dolorosa non specificata

N48.3Bolno nabreknuće muškog uda - Priapismus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: