Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

N99.9Bolest mokraćno-polnih organa posle medicinske intervencije, neoznačena - Morbus organorum urogenitalium postproceduralis non specificatus

K91.9Bolest organa za varenje posle intervencije, neoznačena - Morbus organorum digestivorum postproceduralis non specificatus

K92.9Bolest organa za varenje, neoznačena - Morbus organorum digestivorum non specificatus

P28.9Bolest organa za disanje novorođenčeta, neoznačena - Morbus organi respiratorii neonati non specificatus

P29.9Bolest srca i krvotoka u porođajnom periodu, neoznačena - Morbus organi cardiovascularis perinatalis non specificatus

H05.9Bolest orbite, neoznačena - Morbus orbitae non specificatus

K22.9Bolest jednjaka, neoznačena - Morbus oesophagi non specificatus

B02.3Bolest oka izazvano virusom herpes zostera - Morbus oculi zostricus

B00.5Bolest oka izazvana herpes virusom - Morbus oculi herpesviralis

H57.9Bolest oka i adneksa, neoznačena - Morbus oculi et adnexorum non specificatus

G12.2Bolest motornog neurona - Morbus neuroni motorii

M96.9Bolest mišića i kostiju posle operacije, neoznačena - Morbus musculorum et ossium postproceduralis non specificatus

M62.9Bolest mišića, neoznačena - Morbus musculi non specificatus

N95.9Bolest menopauzalna i perimenopauzalna, neoznačena - Morbus menopausalis et perimenopausalis non specificatus

H73.9Bolest bubne opne, neoznačena - Morbus membranae tympani non specificatus

G95.9Bolest kičmene moždine, neoznačena - Morbus medullae spinalis non specificatus

K10.9Bolest vilica, neoznačena - Morbus maxillae et mandibulae non specificatus

N64.9Bolest dojke, neoznačena - Morbus mammae non specificatus

K14.9Bolest jezika, neoznačena - Morbus linguae non specificatus

D72.9Bolest belih krvnih zrnaca, neoznačena - Morbus leucocytorum non specificatus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: