Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

J94.9Bolest plućne maramice, neoznačena - Morbus pleurae non specificatus

A28.1Bolest posle mačije ogrebotine - Morbus post excoriationem felis

N42.9Bolest kestenjače, neoznačena - Morbus prostatae non specificatus

B64Bolest izazvana protozoama, neoznačena - Morbus protozoicus non specificatus

M02.3Bolest Reiter - Morbus Reiter

N28.9Bolest bubrega i mokraćovoda bubrega, neoznačena - Morbus renis et ureteris non specificatus

H35.9Bolest mrežnjače, neoznačena - Morbus retinae non specificatus

B33.1Bolest reke Ross - Morbus Ross river

D75.9Bolest krvi i bolest krvotvornih organa, neoznačena - Morbus sanguinis et morbus systematis haematopoietici non specificatus

H15.9Bolest beonjače, neoznačena - Morbus sclerae non specificatus

E71.0Bolest mokraće kao javorov sirup - Morbus sirupi acerni urinae

D73Bolest slezine - Morbus splenis

D73.9Bolest slezine, neoznačena - Morbus splenis non specificatus

M06.1Bolest Still u odraslih - Morbus Still adultorum

M67.9Bolest sinovije i tetive, neoznačena - Morbus synovialis et tendinis non specificatus

I97.9Bolest krvotoka posle medicinske intervencije, neoznačena - Morbus systematis circulatorii postproceduralis non specificatus

P78.9Bolest sistema za varenje u porođajnom periodu, neoznačena - Morbus systematis digestivi perinatalis non specificatus

K03.9Bolest tvrdih tkiva zuba, neoznačena - Morbus textuum dentium durorum non specificatus

M79.9Bolest mekih tkiva, neoznačena - Morbus textuum mollium non specificatus

M70.9Bolest mekih tkiva zbog aktivnosti, povećane aktivnosti i pritiska, neoznačena - Morbus textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem non specificatus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: