Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

H04Bolesti suznog aparata - Morbi apparatus lacrimalis

H32*Bolesti sudovnjače i mrežnjače u ostalim bolestima - Morbi choroideae et retinae in morbis aliis

H32.8*Bolesti sudovnjače i mrežnjače u drugim bolestima - Morbi choroideae et retinae in morbis aliis

E35.0*Bolesti štitaste žlezde u drugim bolestima (A18.8†) - Morbi thyreoideae in morbis aliis (A18.8†)

H45*Bolesti staklastog tela i jabučice oka u ostalim bolestima - Morbi corporis vitrei et bulbi oculi in morbis aliis

H43Bolesti staklastog tela - Morbi corporis vitrei

J98.5Bolesti sredogruđa - Morbi mediastini

H75*Bolesti srednjeg uva i mastoida u ostalim bolestima - Morbi auris mediae et processus mastoidei alii in morbis aliis

I98.1*Bolesti srca i krvnih sudova u zaraznim i parazitarnim bolestima - Morbi cardiovasculares in morbis infectivis et parasitariis aliis

M84Bolesti srastanja kosti - Morbi continuitatis ossis

H62*Bolesti spoljašnjeg uva u ostalim bolestima - Morbi auris externae in morbis aliis

H62.8*Bolesti spoljašnjeg uva u drugim bolestima - Morbi auris externae in morbis aliis

H28.8*Bolesti sočiva oka u drugim bolestima - Morbi lentis oculi in morbis aliis

M51.1†Bolesti slabinskog i drugog međupršljenskog diska sa oboljenjem korena živca - Morbi disci lumbalis et intervertebralis alii cum radiculopathia (G55.1*)

M51.0†Bolesti slabinskog i drugog međupršljenskog diska sa oboljenjem kičme - Morbi disci lumbalis et intervertebralis alii cum myelopathia (G99.2*)

N51.1*Bolesti sjemenika i pasjemenika u drugim bolestima - Morbi testis et epididymidis in morbis aliis

M68*Bolesti sinovije i tetive u ostalim bolestima - Morbi synoviae et tendinis in morbis aliis

M68.8*Bolesti sinovije i tetive u drugim bolestima - Morbi synoviae et tendinis in morbis aliis

M68.0*Bolesti sinovije i tetive u bakterijskim bolestima - Morbi synoviae et tendinis in morbis bacterialibus

H19.8*Bolesti rožnjače i beonjače u drugim bolestima - Morbi sclerae et corneae in morbis aliis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: