Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

K87.0*Bolesti žučne kese i žučnih puteva u drugim bolestima - Morbi vesicae felleae et ductuum biliarium in morbis aliis

N75Bolesti žlezde Bartholini - Morbi glandulaeBartholini

E35*Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem u ostalim bolestima - Morbi glandularum endocrinarum in morbis aliis

E35.8*Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem u drugim bolestima - Morbi glandularum endocrinarum in morbis aliis

I39.3*Bolesti zaliska plućne arterije u drugim bolestima - Morbi valvulae pulmonalis in morbis aliis

I39.1*Bolesti zaliska aorte u drugim bolestima - Morbi valvulae aortae in morbis aliis

I39.4*Bolesti više zalistaka u drugim bolestima - Morbi valvularum multiplicium in morbis aliis

H48*Bolesti vidnog nerva i vidnih puteva u ostalim bolestima - Morbi nervi optici et morbi tractuum opticorum in morbi aliis

H48.8*Bolesti vidnog nerva i vidnih puteva u drugim bolestima - Morbi nervi optici et tractuum opticorum in morbis aliis

H47.6Bolesti vidnog korteksa - Morbi corticis optici

H13*Bolesti vežnjače u ostalim bolestima - Morbi coniunctivae in morbis aliis

H13.8*Bolesti vežnjače u drugim bolestima - Morbi coniunctivae in morbis aliis

H94*Bolesti uva u ostalim bolestima - Morbi auris in morbis aliis

H95Bolesti uva i mastoida posle intervencija - Morbi auris et processus mastoidei postprocedurales

K13.0Bolesti usana - Morbi labiorum

M72Bolesti umnožavanja vezivnog tkiva - Morbi fibroblastici

H47.4Bolesti ukrštanja vidnog nerva - Morbi chiasmatis nervi optici

I39.2*Bolesti trikuspidalnog zaliska u drugim bolestima - Morbi valvulae tricuspidalis in morbis aliis

K67*Bolesti trbušne maramice u ostalim zaraznim bolestima - Morbi peritonaei in morbis infectivis, aliis

P94Bolesti tonusa mišića novorođenčeta - Morbi toni musculorum neonati

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: