Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

H32.8*Bolesti sudovnjače i mrežnjače u drugim bolestima - Morbi choroideae et retinae in morbis aliis

H32*Bolesti sudovnjače i mrežnjače u ostalim bolestima - Morbi choroideae et retinae in morbis aliis

H35.9Bolest mrežnjače, neoznačena - Morbus retinae non specificatus

H36*Bolesti mrežnjače u ostalim bolestima - Morbi retinae in morbis aliis

H43Bolesti staklastog tela - Morbi corporis vitrei

H43.9Bolest staklastog tela, neoznačena - Morbus corporis vitrei non specificatus

H44Bolesti jabučice oka - Morbi bulbi oculi

H44.9Bolest jabučice oka, neoznačena - Morbus bulbi oculi non specificatus

H45*Bolesti staklastog tela i jabučice oka u ostalim bolestima - Morbi corporis vitrei et bulbi oculi in morbis aliis

H47.4Bolesti ukrštanja vidnog nerva - Morbi chiasmatis nervi optici

H47.5Bolesti drugih vidnih puteva - Morbi tractuum opticorum aliorum

H47.6Bolesti vidnog korteksa - Morbi corticis optici

H47.7Bolest vidnih puteva, neoznačena - Morbus tractuum opticorum non specificatus

H48.8*Bolesti vidnog nerva i vidnih puteva u drugim bolestima - Morbi nervi optici et tractuum opticorum in morbis aliis

H48*Bolesti vidnog nerva i vidnih puteva u ostalim bolestima - Morbi nervi optici et morbi tractuum opticorum in morbi aliis

H54.3Blaga slabovidost na oba oka - Amblyopia oculi utriusque mildes

H57.1Bol oka - Dolor oculi

H57.9Bolest oka i adneksa, neoznačena - Morbus oculi et adnexorum non specificatus

H61.9Bolest spoljašnjeg uva, neoznačena - Morbus auris externae non specificatus

H62.8*Bolesti spoljašnjeg uva u drugim bolestima - Morbi auris externae in morbis aliis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: