Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

G95.9Bolest kičmene moždine, neoznačena - Morbus medullae spinalis non specificatus

H03.1*Bolest očnog kapka u zaraznim bolestima - Morbus palpebrae in morbis infectivis

H03.8*Bolesti očnog kapka u drugim bolestima - Morbi palpebrae in morbis aliis

H04Bolesti suznog aparata - Morbi apparatus lacrimalis

H05Bolesti orbite - Morbi orbitae

H05.9Bolest orbite, neoznačena - Morbus orbitae non specificatus

H11.9Bolest vežnjače, neoznačena - Morbus coniunctivae non specificatus

H13.8*Bolesti vežnjače u drugim bolestima - Morbi coniunctivae in morbis aliis

H13*Bolesti vežnjače u ostalim bolestima - Morbi coniunctivae in morbis aliis

H15Bolesti beonjače - Morbi sclerae

H15.9Bolest beonjače, neoznačena - Morbus sclerae non specificatus

H18.9Bolest rožnjače, neoznačena - Morbus corneae non specificatus

H19.8*Bolesti rožnjače i beonjače u drugim bolestima - Morbi sclerae et corneae in morbis aliis

H19*Bolesti beonjače i rožnjače u ostalim bolestima - Morbi sclerae et corneae in morbis aliis

H21.9Bolest dužice i cilijarnog tela, neoznačena - Morbus iridis et corporis ciliaris non specificatus

H22.8*Bolesti dužice i cilijarnog tela u drugim bolestima - Morbi iridis et corporis ciliaris in morbis allis

H22*Bolesti dužice i bolesti cilijarnog tela u ostalim bolestima - Morbi iridis et morbi corporis ciliaris in morbis aliis

H27.9Bolest sočiva oka, neoznačena - Morbus lentis non specificatus

H28.8*Bolesti sočiva oka u drugim bolestima - Morbi lentis oculi in morbis aliis

H31.9Bolest sudovnjače, neoznačena - Morbus choroideae non specificatus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: