Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

H30.1Diseminovano zapaljenje sudovnjače i mrežnjače - Chororetinitis disseminata

H74.2Diskontinuitet i izmeštanje slušnih koščica - Discontinuitates et dislocatio ossiculorum auricularium

H80.0Djelimična skleroza ovalnog prozora - Otosclerosis fenestrae ovalis (non obliterativa) partialis

H72.2Druga ivična perforacija bubne opne - Perforatio membranae tympani marginalis alia

H33.5Druga odlubljenja mrežnjače - Ablationes retinae aliae

H80.8Druga otoskleroza - Otosclerosis alia

H91.8Druga označena gluvoća - Surditas specificata, alia

H26.8Druga označena katarakta - Cataracta specificata, alia

H50.8Druga označena razrokost - Strabismus specificatus alius

H01.8Druga označena zapaljenja očnog kapka - Morbi palpebrae inflammatorii alii, specificati

H49.8Druga paralitična razrokost - Strabismus paralyticus alius

H81.3Druga periferna vrtoglavica - Vertigo peripherica alia

H35.2Druga proliferativna retinopata - Retinopathia proliferativa alia

H50.4Druga razrokost, neoznačena - Heterotropia alia non specificata

H43.3Druga zamućenja staklastog tela - Opacitates corporis vitrei aliae

H30.8Druga zapaljenja sudovnjače i mrežnjače - Chororetinitides aliae

H44.1Druga zapaljenja unutrašnjeg tkiva jabučice oka - Endophthalmitides aliae

H15.8Druge bolesti beonjače - Morbi sclerae alii

H21.1Druge bolesti krvnih sudova dužice i bolesti cilijarnog tela - Morbi iridis et morbi corporis ciliaris vasculares alii

H11.4Druge bolesti krvnih sudova i ciste vežnjače - Morbi vasculares alii et cystes coniunctivae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: