Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

H19*Bolesti beonjače i rožnjače u ostalim bolestima - Morbi sclerae et corneae in morbis aliis

H47.5Bolesti drugih vidnih puteva - Morbi tractuum opticorum aliorum

H22*Bolesti dužice i bolesti cilijarnog tela u ostalim bolestima - Morbi iridis et morbi corporis ciliaris in morbis aliis

H22.8*Bolesti dužice i cilijarnog tela u drugim bolestima - Morbi iridis et corporis ciliaris in morbis allis

H44Bolesti jabučice oka - Morbi bulbi oculi

H36*Bolesti mrežnjače u ostalim bolestima - Morbi retinae in morbis aliis

H03.8*Bolesti očnog kapka u drugim bolestima - Morbi palpebrae in morbis aliis

H05Bolesti orbite - Morbi orbitae

H19.8*Bolesti rožnjače i beonjače u drugim bolestima - Morbi sclerae et corneae in morbis aliis

H28.8*Bolesti sočiva oka u drugim bolestima - Morbi lentis oculi in morbis aliis

H62.8*Bolesti spoljašnjeg uva u drugim bolestima - Morbi auris externae in morbis aliis

H62*Bolesti spoljašnjeg uva u ostalim bolestima - Morbi auris externae in morbis aliis

H75*Bolesti srednjeg uva i mastoida u ostalim bolestima - Morbi auris mediae et processus mastoidei alii in morbis aliis

H43Bolesti staklastog tela - Morbi corporis vitrei

H45*Bolesti staklastog tela i jabučice oka u ostalim bolestima - Morbi corporis vitrei et bulbi oculi in morbis aliis

H32.8*Bolesti sudovnjače i mrežnjače u drugim bolestima - Morbi choroideae et retinae in morbis aliis

H32*Bolesti sudovnjače i mrežnjače u ostalim bolestima - Morbi choroideae et retinae in morbis aliis

H04Bolesti suznog aparata - Morbi apparatus lacrimalis

H47.4Bolesti ukrštanja vidnog nerva - Morbi chiasmatis nervi optici

H95Bolesti uva i mastoida posle intervencija - Morbi auris et processus mastoidei postprocedurales

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: