Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

G32*Degenerativni poremećaji nervnog sistema u ostalim bolestima - Morbi systematis nervosi degenerativi in morbis aliis

G37.9Demijelinizujuća bolest centralnog nervnog sistema, neoznačena - Morbus demyelinisatus systematis nervosi centralis non specificatus

G37.0Difuzna skleroza mozga - Sclerosis cerebri diffusa

G80.3Diskinetička cerebralna paraliza - Paralysis cerebralis dyskinetica

G24Distonija - Dystonia

G24.0Distonija izazvana lekom - Dystonia medicamentosa

G24.9Distonija, neoznačena - Dystonia non specificata

G71.0Distrofija mišića - Dystrophia musculorum

G30.8Druga Alzheimerova bolest - Morbus Alzheimer alius

G80.8Druga cerebralna paraliza - Paralysis cerebralis alia

G24.8Druga distonija - Dystonia alia

G40.8Druga epilepsija - Epilepsia alia

G40.4Druga generalizovana epilepsija i epileptični sindromi - Epilepsia generalisata et syndromae epilepticae

G25.5Druga horeja - Chorea alia

G43.8Druga migrena - Migraena alia

G60.8Druga nasledna i idiopatska oboljenja nerava - Neuropathiae hereditariae et neuropathiae idiopathicae aliae

G56.1Druga oštećenja središnjeg nerva - Laesiones nervi mediani aliae

G36.8Druga označena akutna rasijana demijelinizacija - Demyelinisatio disseminata acuta specificata alia

G25.8Druga označena vanpiramidna oboljenja i poremećaji kretanja - Disordines extrapyramidales et disordines inquietis specificati, alii

G45.8Druga prolazna ishemija mozga i srodni sindromi - Ischaemia cerebri transitiva alia et syndromae affines

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: