Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Pothranjenost (E40-E46)

 • Napomena:
 • Stepen pothranjenost se određuje standardnom devijacijom (SD) težine u odnosu na referentnu grupu stanovništva.Kada se javi jedno ili više odstupanja težine to je indikator neuhranjenosti dece oli odraslih. Kada se javi samo jedna odstupna mera zasnovana na verovatnoći, ona nije definitivna bez kliničkih i laboratorijskih testova.Uizvesnim slučajevima kada mera težine nije dostupna, treba se osloniti na klinički nalaz. Ako je težina ispod proseka referentne grupe, postoji velika verovatnoća teške pothranjenosti. Visoka verovatnoća pothranjenosti ako je SD=2-3, a blaga ako je SD=1-2.
 • Isključuje se:
 • Malabsorptio intestinalis (K90.-)
 • Anaemiae nutritionales (D50-D53)
 • Sequelae malnutritionales (E64.0)
 • Morbus HIV (B22.2)
 • Esuritio (T73.0)

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: