Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Sećerna bolest (E10-E14)

 • Napomena:
 • Koristiti dodatne šifre spoljnih uzroka (Grupa XX) za identifikaciju leka, ako je lek uzrok.

Sljedeće četvorocifrene šifre se koriste za dijagnostičke kategorije E10-E14:

 • .0 cum comate diabetico et sine ketoacidosi
 • hyperosmolari
 • hypoglycaemico
 • Coma hyperglycaemicum NOS
 • .1 cum ketoacidosi
 • acidosi diabetica
 • ketoacidosi
 • .2† cum complicationibus renalibus
 • Nephropathia diabetica (N08.3*)
 • Glomerulonephrosis intracapillaris (N08.3*)
 • Syndroma Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)
 • .3† cum complicationibus ophthalmicis
 • Cataracta diabetica (H28.0*)
 • Retinopathia (H36.0*)
 • .4† cum complicationibus neurologicis
 • Amyotrophia diabetica (G73.0*)
 • Neurophatia (G99 0*)
 • Mononeuropathia (G59.0*)
 • Polyneuropathia (G63.2*)
 • systematis autonomi diabetici (G99.0*)
 • .5 cum complicationibus systematis circulationis periphericae
 • Gangraena diabetica
 • Angiopathia diabetica peripherica (I79.2*)
 • Ulcus diabeticum
 • .6 cum complicationibus aliis specificatis
 • Arthropathia diabetica †(M14.2*)
 • Neuropathia †(M14.6)
 • .7 cum complicationibus multiplicibus
 • .8 cum complicationibus, non specificatis
 • .9 sine complicationibus

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: