Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Urođene malformacije oka, uva, lica i vrata (Q10-Q18)

 • Isključuje se:
 • Labium leporinum et palatoschisis (Q35-Q37)
 • Malformtio columnae cervicalis congenita (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
 • laringis congenita (Q31.-)
 • labii NEC (Q38.0)
 • nasi (Q30.-)
 • glandulae parathyreoidae congenita (Q89.2)
 • thyreoidae (Q89.2)

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: