Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Komplikacije u babinjama (O85-O92)

 • Napomena:
 • Kategorije (O88.- O91.-, O92.-) uključuju navedena stanja i kada se jave tokom trudnoće i porođaja
 • Isključuje se:
 • Disordines mentales cum puerperio associati (F53.-)
 • Tetanus obstetricius (A34)
 • Osteomalacia puerperalis (M83.0)

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: