Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Druge bolesti majke vezane pretežno za trudnoću (O20-O29)

 • Napomena:
 • Kategorije O24. i O25 uključuju navedena stanja i ako se ona jave tokom porođaja i babinja.
 • Isključuje se:
 • Briga omajci vezana za plod, amnionsku šupljinu i moguće porođajne probleme (O30-O48)
 • Druga stanja koja komplikuju trudnoću, rađanje i babinje (O98-O99)

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: