Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

Y11Trovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim preparatima, neutvrđene namere

 • Uključuje se:
 • Antidepresivi
 • Barbiturati
 • Derivati hidantoina
 • Iminostilbeni
 • Jedinjenja metakvalona
 • Neuroleptici
 • Psihostimulansi
 • Sukcinimidi i oksazolidinedioni
 • Trankvilizatori

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: