Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

T83.8Druge komplikacije zbog mokraćno polnih protetskih aparata, implantata i kalemova - Complicationes propter apparatus protheticos urogenitales, implantata et transplantata aliae

 • Uključuje se:
 • Stanja navedena u T82.8 zbog mokraćno-polnih protetskih aparata, implantata i kalemova.

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: