Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

T83.5Infekcija i zapaljenjska reakcija na protetski aparat, implantat i kalem u mokraćnom sistemu - Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum protheticum, implantatum et transplantatum in systemate urinario

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: