Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

T82.5Mehanička komplikacija zbog drugih aparata i implantata u srcu i krvnim sudovima - Complicatio mechanica propter apparatus cardiacos et vasculares alios et implantata

 • Uključuje se:
 • Stanja navedena u T82.0 kao posledica:
 • Arteriovenskih fistula stvorenih hirurškim putem,
 • Arteriovenskih kanala,
 • Vještačkog srca,
 • Balona brojača impulsa,
 • Katetera za infuziju,
 • „Kišobrana”
 • Isključuje se:
 • Complicatio mechanica propter aparatus protheticos internos specificatos implantata et transplantata (T85.6)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: