Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

S22Prelom rebra (rebara), grudne kosti i grudnog dela kičme - Fractura costae (costarum), sterni et columnae vertebralis thoracalis

 • Napomena:
 • Predviđena je sledeća moguća potpodela za prelome i rane. Ako prelom nije označen kao zatvoren ili otvoren, treba ga klasifikovati kao zatvoren. 0 zatvoren prelom 1 otvoren prelom Koristiti dodatne šifre za identifikaciju povreda kičme (S24.-)
 • Uključuje se:
 • Fractura thoracis, arcus vertebralis
 • processus spinosus vertebrae
 • transversus
 • vertebrae thoracalis
 • Isključuje se:
 • Fractura claviculae (S42.0)
 • scapulae (S42.1)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: