Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

R80Bjelančevine u mokraći - Proteinuria isolata

 • Uključuje se:
 • Albuminuria NOS
 • Proteinuria Bence Jones
 • NOS
 • Isključuje se:
 • Proteinuria gravidae (O12.1)
 • isolata cum laesione morfologica specificata (N06.-)
 • orthostatica (N39.2)
 • persistens (N39.1)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: