Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

A15.4Tuberkuloza limfnih čvorova u grudnom košu, potvrđena bakteriološki i histološki - Tuberculosis lymphonodorum intrathoracalium, per bacteriologiam et histologiam confirmata

 • Uključuje se:
  • Tuberculosis lymphonodorum hiliper bacteriologiam et histologiam confirmata
  • mediastiniper bacteriologiam et histologiam confirmata
  • tracheobronchialiumper bacteriologiam et histologiam confirmata
  per bacteriologiam et histologiam confirmata
 • Isključuje se:
 • Tuberculosis pulmonis primaria (A15.7)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: