Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

A15.0Tube Tuberkuloza pluća, potvrđena mikroskopskim pregledom ispljuvka - Tuberculosis pulmonis per microscopiam sputi confirmata

 • Uključuje se:
  • Bronchiectasia tuberculosaper microscopiam sputi confirmata
  • Pneumonia per microscopiam sputi confirmata
  • Fibrosis pulmonis per microscopiam sputi confirmata
  per microscopiam sputi confirmata
 • Pneumothorax tuberculosus per microscopiam sputi confirmatus

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: