Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

Q04.9Urođena malformacija mozga, neoznačena - Malformatio cerebri congenita non specificata

 • Uključuje se:
  • Anomaliacerebri congenita NOS
  • multiplexcerebri congenita NOS
  • Deformatiocerebri congenita NOS
  • Morbus sive laesiocerebri congenita NOS
  cerebri congenita NOS

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: