Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

O10.2Ranije postojeća hipertenzivna bolest bubrega kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Morbus renalis hypertensivus antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: