Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

M20.0Deformacija prsta šake - Deformatio digiti manus

 • Uključuje se:
 • Deformationes Boutonniere et deformatio formae colli cygnei
 • Isključuje se:
 • Digiti Hippocratici (R68.3)
 • Fibromatosis fasciae palmaris (Dupuytren) (M72.0)
 • Digitus detendens (M65.3)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: