Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

K41.3Butna jednostrana ili neoznačena kila sa opstrukcijom bez gangrene - Hernia incarcerata unilateralis sine gangraena

 • Uključuje se:
  • Hernia femoralis obstructiva (unilateralis)sine gangraeana
  • incarcerata sine gangraeana
  • irrepositiva sine gangraeana
  • strangulata sine gangraeana
  sine gangraeana

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: