Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

J40Bronhitis, neoznačen kao akutni ili hronični - Bronchitis non specificata ut acuta sive chronica

 • Napomena:
 • Zapaljenje dušnica koje nije označeno kao akutno ili hronično u osoba mlađih od 15 godina može se smatrati akutnim i treba ga klasifikovati kao J20.-
 • Uključuje se:
 • Bronchitis NOS
 • catarrhalis
 • cum tracheitide NOS
 • Tracheobronchitis NOS
 • Isključuje se:
 • Bronchitis allergica NOS (J45.0)
 • asthmatica (J45.9)
 • chemicalis (acuta) (J68.0)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: