Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

I60.7Subrahnoidalno krvarenje iz unutarlobanjske arterije, neoznačeno - Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria intracranialis) non specificata

 • Uključuje se:
 • Ruptura aneurysmatis (congenita) NOS
 • Haermorrhagia subarachnoidalis arteriae cerebri NOS
 • communicans NOS

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: