Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

H33.3Rascjepi mrežnjače bez odlubljenja - Rupturae retinae sine ablatione

 • Uključuje se:
 • Ruptura retinae ungularis
 • Semilunaris
 • NOS
 • Operculum retinae
 • Isključuje se:
 • Cicatrices chorioretinales post operationem ablationis (H59.8)
 • Degeneratio retinae peripherica sine ruptura (H35.4)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: