Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

H20.0Akutno i subakutno zapaljenje dužice i cilijarnog tela - Iridocyclitis acuta et subacuta

 • Uključuje se:
  • Uveitis anterioracuta, recidiva sive subacuta
  • Cyclitisacuta, recidiva sive subacuta
  • Iritisacuta, recidiva sive subacuta
  acuta, recidiva sive subacuta

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: