Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

G83.4Sindrom kaude ekvine - Syndroma caudae equinae

 • Uključuje se:
 • Dysfunctio vesicae urinariae in syndroma caudae equinae
 • Isključuje se:
 • Vesica urinaria spinalis NOS (G95.8)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: