Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

A50.3Kasno sifilisno urođeno oboljenje oka - Oculopathia syphilitica tarda congenita

 • Uključuje se:
 • Keratitis interstitialis syphilitica tarda congenita (H19.2*)
 • Oculopathia syphilitica tarda congenita NES (H58.8*)
 • Isključuje se:
 • Trias Hutchinson (A50.5)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: