Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F92Mješoviti poremećaji ponašanja i emocija - Disordines morum et emotionum mixti

 • Napomena:
 • Ovu grupu poremećaja karakterišu trajna agresivnost, antisocijalno ili oprečno ponašanje i jasno naglašeni simptomi depresije, anksioznosti ili druge emocionalne smetnje. Moraju biti zadovoljeni uvek kriterijumi za poremećaje ponašanja u detinjstvu (F91.-) i za emocionalne poremećaje u detinjstvu (F93.-) ili dijagnoze neuroza odraslih (F40-F48) ili poremećaji raspoloženja (F30-F39).

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: