Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

E75.2Druge sfingolipidoze - Sphingolipidoses aliae

 • Uključuje se:
 • Morbus Fabry (-Anderson)
 • Gaucher
 • Krabbe
 • Niemann-Pick
 • Syndroma Farber
 • Leucodystrophia metachromatica
 • Deficientia sulfatasis
 • Isključuje se:
 • Adrenoleucodystrophia (Addison-Schilder) (E71.3)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: