Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

E75Ostali poremećaji metabolizma sfingolipida i deponovanja masti - Disordines metabolismi sphingolipidi et depositionis lipidorum alii

 • Uključuje se:
 • Morbus Sandhoff
 • Tay-Sachs
 • GangliosidosisGM2 NOS
 • adulti
 • juvenilis
 • Isključuje se:
 • Mucolipidosis, typus I-III (E77.0-E77.1)
 • Morbus Refsum (G60.1)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: