Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

D21Ostali dobroćudni tumori vezivnog i drugog mekog tkiva - Neoplasmata benigna alia textus connexivi et mollis alii

 • Uključuje se:
 • Neoplasma benignum bursae
 • cartilaginis
 • fasciae
 • ligamenti, ligamentum uteri excludens
 • vasis lymphatici
 • musculi
 • sinoviae
 • tendinis
 • textus adiposi
 • vasis sanguinei
 • Isključuje se:
 • Neoplasma benignum cartilaginis articuli (D16.-)
 • laryngis (D14.1)
 • nasi (D14.0)
 • textus connexivi mammae (D24)
 • nervi periferici et systematis nervosi autonomi (D36.l)
 • peritonaei (D20.l)
 • retroperitonaei (D20.0)
 • ligamenti uteri (D28.2)
 • textus vascularis (D18.-)
 • Haemangioma (D18.0)
 • Lipoma (D17.-)
 • Lymphangioma (D18.1)
 • Leiomyoma uteri (D25.-)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: