Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

D10.5Dobroćudni tumor ostalih delova usnog ždrela - Neoplasma benignum oropharyngis, partium aliarum

 • Uključuje se:
 • Neoplasma benignum epiglottidis, faciei anterioris
 • fossae tonsillaris
 • columnae
 • valleculae
 • Isključuje se:
 • Neoplasma benignum epiglottidis NOS (D14.1)
 • partis suprahyoideae (D14.1)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: