Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

Z76.5Simulant (svjesno simuliranje)

 • Uključuje se:
 • Osoba tobož bolesna (sa očiglednom motivacijom)
 • Isključuje se:
 • Namerno izazvan poremećaj (F68.1)
 • Lutajući pacijent (osoba koja ide od jednog do drugog lekara) (F68.1)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: